Język japoński w 5 minut „Jestem w domu”

japoński w 5 minut

Język japoński w 5 minut „Jestem w domu”

06.01.2021
Kategoria: Język japoński
znaki kanji - zeszyt do ćwiczeń
Nowość na rynku

Japoński w 5 minut – Jestem w domu.

W kolejnej lekcji z cyklu ” japoński w 5 minut” zajmiemy się frazą : Jestem w domu”

Być”, „znajdować się” po japońsku wyraża się dwoma czasownikami, których użycie zależy od tego, o czym mówimy. Jeśli mowa jest o osobie lub zwierzęciu – używamy czasownika arimasu. Gdy natomiast mówimy o przedmiocie czy pojęciu (materia nieożywiona) – używamy czasownika imasu. Prawidłowa wymowa tych czasowników to: arimas oraz imas, w pytaniu zaś: arimaska, imaska.

jest                 czy jest?                    nie jest                      czy nie jest?

arimasu         arimasu-ka               arimasen                  arimasen-ka

imasu            imasu-ka                   imasen                      imasen-ka

W języku japońskim nie ma koniugacji czasownika, więc powyższe formy mogą być wykorzystane w przypadku każdego podmiotu: ja jestem, ty jesteś, oni są itd. Z tego punktu widzenia język japoński może się wydać Polakom na tym etapie bardzo łatwy.

Proste zdanie opisujące miejsce znajdowania się przedmiotu lub przebywania osoby przybiera po japońsku kształt:

Pieniądze są w torbie. Okane-wa kaban-ni arimasu. お金はかばんにあります。

Ja jestem w domu.    Watashi-wa ie-ni imasu.     私は家にいます。

Uwaga!

Kwiaty są w ogrodzie.  Hana-wa niwa-ni arimasu.   花はにわにあります。

W przypadku roślin także używa się czasownika arimasu, ponieważ Japończycy traktują je jako element materii nieożywionej.

Jak buduje się pytanie: Gdzie jest…?

Należy pamiętać, żeby zachować taki sam szyk zdania jak w powyższych zdaniach, a nie zaczynać od japońskiego pytajnika gdzie (doko-ni).

Gdzie jest hotel? Hoteru-wa doko-ni arimasu-ka? ホテルはどこにありますか。

Gdzie są pieniądze? Okane-wa doko-ni arimasu-ka? お金はどこにありますか。

Gdzie jest kot? Neko-wa doko-ni imasu-ka? ねこはどこにいますか。

Gdzie są dzieci?  Kodomo-wa doko-ni imasu-ka? 子供はどこにいますか。

Uczniów nie ma w szkole.

Zdanie zaprzeczone będzie miało na końcu arimasen lub imasen.

Klucza nie ma w domu. Kagi-wa ie-ni-wa arimasen. かぎは家にはありません。

Psa nie ma w ogrodzie. Inu-wa niwa-ni-wa imasen.  犬はにわにはいません。

Przy okoliczniku miejsca (partykuła -ni) często pojawia się w negacji dodatkowa partykuła -wa (zapisywana znakiem ha は hiragany). Jej rolą jest wzmocnienie treści, zaakcentowanie tego, co chcemy zanegować. Czyli tak jak ostatni przykład pokazuje, byłby to ogród. W ogrodzie nie ma psa.

Inne lekcje języka japońskiego znajdziesz w sekcji bloga: Język japońsk

Lista wpisów z kategorii język japoński

Zobacz również inne artykuły: