Japoński w 5 minut – hiragana GA ZA DA TTO itp. – piszemy po japońsku 5

japoński w 5 minut

Japoński w 5 minut – hiragana GA ZA DA TTO itp. – piszemy po japońsku 5

27.09.2020
Kategoria: Język japoński
znaki kanji - zeszyt do ćwiczeń
Nowość na rynku

Odpowiedź do ćwiczeń z poprzedniej lekcji

Lekcja piszemy po japońsku 5 – Hiragana GA ZA DA TTO

To dobry moment na poznanie dwóch zasad tworzenia dodatkowych sylab na bazie znaków poznanych do tej pory. Zazwyczaj nie podaje się tych znaków w podstawowej tabeli. Wystarczy jednak zapamiętać metodę kombinacji symboli, a będziemy w stanie tworzyć dodatkowe znaki sami. Dzięki temu liczba sylab, które będziemy mogli zapisać, wzrośnie nawet o kilkadziesiąt.

Pierwsza zasada dotyczy znaku diakrytycznego zwanego nigori. Są to dwie ukośne kreseczki  ( ゛), które stawia się w prawym górnym rogu na koniec znaku. Nigori dostawia się tylko do czterech szeregów znaków hiragany K, S, T oraz H. Tym razem poznamy kombinacje z trzema pierwszymi.

k゛=  g

Jeśli doda się znak ゛do sylab z szeregu spółgłoski K, to powstaną sylaby z G na początku:

が ぎ ぐ げ ご

GA      GI        GU      GE       GO

s゛=  z

Jeśli doda się znak ゛do sylab z szeregu spółgłoski S, powstaną sylaby z Z na początku:

ざ じ ず ぜ ぞ

ZA      JI        ZU      ZE       ZO

t゛=  d

Jeśli doda się znak ゛do sylab z szeregu spółgłoski T, powstaną sylaby z D na początku:

だ ぢ づ で ど

DA      JI        ZU      DE       DO

Uwaga na dwa wyjątki. W efekcie dodania nigori do SHI oraz CHI otrzymujemy dwie sylaby JI (じ oraz ぢ), a także dwie sylaby ZU (ず oraz づ). To podobne zjawisko ortograficzne do polskich wariantów: ch – h, u – ó, rz – ż. Wymawiamy je jednakowo, ale musimy pamiętać, kiedy używa się którego w piśmie. W przypadku japońskich par sylab wystarczy zapamiętać, że najczęściej używa się znaków: i . Warianty づ oraz ぢ pojawiają się jedynie w rzadkich wyjątkach.

Druga zasada to podwajanie spógłosek. W niektórych sylabach japońskich pojawiają się podwojenia spółgłoskowe, np.: tta, kke, ssa itp. Do dublowania spółgłosek służy znak litery TSU tylko pomniejszony i pisany nieco niżej. Zwykły znak TSU wygląda tak: , pomniejszony znak TSU wygląda tak: . Jeśli zatem w sylabie pojawiają się dwie spółgłoski, a nie jedna, to trzeba poprzedzić ją pomniejszonym znakiem TSU.

Przykłady sylab z podwójną spógłoską.

さっき  いっこ  いっさい  こっか   そっと        こっち

SAKKI            IKKO           ISSAI                KOKKA         SOTTO       KOTCHI

Mały znak TSU można zastosować w tym celu do wszystkich liter ze spółgłoskami K, S, T oraz H i P.  Tym razem przyglądamy się tylko trzem pierwszym szeregom.

Przykłady do poćwiczenia. Napisz poniższe wyrazy hiragana:

kitte                                   daigaku

atchi                                  shigeki

kekka                                 zasshi

sakka                                  zutto

kaji                                     kitto

shikke                                tokidoki

issatsu                                kaze

aji                                        azuki

Następne znaki Hiragany znajdziecie w kolejnych lekcjach.

Na koniec polecam książkę do nauki języka japońskiego na poziomie podstawowym : Język japoński dla początkujących oraz Podstawowe znaki japońskie

Odpowiedzi do ćwiczenia z poprzedniej lekcji – TA CHI TSU TE TO

とけい TOKEI zegar
かつ KATSU wygrać
すてき SUTEKI piękny
くつ KUTSU obuwie
しち SHICHI siedem
ちいさい CHIISAI mały
たかい TAKAI drogi, wysoki
うつくしい UTSUKUSHII piękny,ładny
てき TEKI wróg
ちかい CHIKAI bliski
とき TOKI czas
くち UCHI usta
つち TSUSHI ziemia,gleba
くつした KUTSUSHITA skarpety
ちかてつ CHIKATETSU metro

Przejdź do dzisiejszej lekcji

Lista wpisów z kategorii język japoński

Zobacz również inne artykuły: