Japoński w 5 minut – hiragana TA CHI TSU TE TO – piszemy po japońsku 4

japoński w 5 minut

Japoński w 5 minut – hiragana TA CHI TSU TE TO – piszemy po japońsku 4

28.09.2020
Kategoria: Język japoński

Odpowiedzi do poprzedniej lekcji

znaki kanji - zeszyt do ćwiczeń
Nowość na rynku

Lekcja 4

Pora na kolejny rząd sylab hiragany: TA, CHI, TSU, TE, TO. Tym razem mamy dwa trudniejsze miejsca do zapamiętania: zapis łaciński litery CHI, którą wymawia się jak polskie „ci” w słowie „cicho” oraz TSU, które wymawia się zgodnie z zapisem lub podobnie do polskiego „cu” jak w słowie „cudo”. Warto zauważyć jednocześnie, że nie ma w języku japońskim fonemów ti (jak w „tik”) oraz tu (jak w „tutaj”). Japończycy mają więc często trudność z ich wymówieniem.

HIRAGANA  TA CHI TSU TE TO

TA hiragana sylaba TA

Ten znak pisze się czterema kreskami. Zacząć należy od lewego elementu. Większość znaków pisze się w sekwencji kresek na skos, od lewego górnego rogu, do prawego na dole. W tym przypadku ta zasada także ma zastosowanie. Pierwsza kreska jest pozioma, zaczynamy ją z lewej strony. Następnie stawiamy przecinającą ją kreskę pionową, tworząc w ten sposób „krzyżyk”. Element z prawej strony przypomina nieco poznaną już literę こ. Pisze się go tak samo, czyli najpierw góną, potem dolną kreskę. Obydwie powinny być pisane pociągnięciem długopisu od lewej strony do prawej. Znak ten, przy niemałej wyobraźni, przypomina dwie litery alfabetu łacińskiego ta, pisane odręcznie.

CHI hiragana sylaba CHI

Znak ten składa się tylko z dwóch kresek. Zgodnie z poznaną zasadą, najpierw pisze się poziomą, a potem pionową kreskę. Warto zwrócić uwagę na powód powstawania częstego błędu. Otóż znak ten, ち , jest mylony z さ. Niektórym te litery mogą wydać się podobne, jakby były swoim lustrzanym odbiciem. Błąd ten jednak popełniają właściwie tylko ci, którzy nauczyli się znaku SA w skróconej formie, czyli dwukreskowej. Jeśli pamięta się, że z zasady znak SA należy pisać trzema kreskami i że ostatni element powinien być oderwany, błędu tego raczej się nie popełni. Proponuję więc wrócić na chwilę do poprzedniej lekcji i sprawdzić prawidłowy kształt i zapis tego znaku.

TSU hiragana sylaba TSU

To znak przypominający falę TSUnami. Wygląda bowiem jak fala wlewająca się swoim jęzorem na ląd. Znak ten przybiera ładny kształt, gdy się go nieco zaokrągla, a nie pisze płasko. Koniec kreski powinien podwijać się naturalnie, szerokim łukiem. Trzeba uważać, żeby nie pomylić kierunku kreski, fala powinna wlewać się na prawą stronę, nie odwrotnie. Znaki pozornie proste, jedno- czy dwuelementowe, należy ćwiczyć tak samo długo, a może nawet dłużej, niż pozostałe. To dlatego, że nie tolerują żadnego błędu, niedociągnięcia czy deformacji.

TE

To niepozorny znak, pisany jedną kreską od lewej strony do prawej na dole. W miesjcu, gdzie dochodzi do zmiany kierunku pisania kreski, nie odrywa się długopisu od papieru. Nie powinno się robić w tym miejscu pętelki. Niektórym znak ten przypomina arabską cyfrę 2 pisaną odwrotnie. Osoby, które mają trudności z zapamiętywaniem znaków, mogą pomóc sobie w nauce poprzez skojarzenia z innymi literami czy nawet rysunkami. To może być dodatkowo świetna zabawa, zwłaszcza jeśli skojarzenia będą zaskakujące czy śmieszne.

TO 

Znak ten należy pisać dwiema kreskami tak, żeby pierwsza była krótka, prawie pionowa bądź delikatnie ukośna. Drugą kreskę zaczyna się pisać od góry i zaokrągla na dole. Znak ten przypomina nieco drukowaną literę Y zaokrągloną na końcu. W tym przypadku także nie powinno się dopuścić do tego, by w miejscu styku dwóch elementów powstała pętelka. Wiele osób tak pisze i w rezultacie myli dwa znaki: て i と, ponieważ pisane jedną kreską są do siebie bardzo podobne.

Oto nowe słowa do odczytania. Jak zawsze, z każdym kolejnym rzędem znaków można pisać coraz trudniejsze i dłuższe słowa. Postaraj się odczytać je z pamięci, żeby proces nauki był bardziej efektywny. Aby nie zapomnieć raz nauczonych znaków, trzeba ćwiczyć ich prawidłowe pisanie. Warto więc przepisać ręcznie każde z poniższych slów dla wprawy. Następnie można poćwiczyć zapis odwrotny, czyli transkrypcją łacińską. W ten sposób łatwiej zapamiętuje się słowa i ich znaczenie na początkowym etapie nauki japońskiego. Odpowiedzi i znaczenia poniższych słów znajdziesz w następnej lekcji z Hiragany.

たか

かつ

すてき

くつ

しち

ちいさい

たかい

うつくしい

てき

ちかい

とき

くち

つち

くつした

ちかてつ

Odpowiedzi do ćwiczenia z poprzedniej lekcji litery SA SHI SU SE SO

くさ KUSA trawa いし ISHI kamień
かさ KASA parasol すし SUSHI sushi
さけ SAKE sake (alkohol ryżowy) あさ ASA poranek
おそい OSOI późny せかい SEKAI świat
あせ ASE pot くさい  KUSAI śmierdzący
うすい USUI cienki, blady しか SHIKA jeleń
あそこ ASOKO tam せき SEKI kaszel
くし KUSHI grzebień

Przejdź do dzisiejszej lekcji

Na koniec polecam książkę do nauki języka japońskiego na poziomie podstawowym : Język japoński dla początkujących oraz Podstawowe znaki japońskie

Lista wpisów z kategorii język japoński

Zobacz również inne artykuły: