Ideogramy Kanji – 1

Ideogramy Kanji – 1

08.08.2020

Kanji to ogromny zbiór japońskich ideogramów. W początkowych wiekach naszej ery Japończycy zapożyczyli chińskie znaki do zapisu własnych słów. Z biegiem lat zmodyfikowali je nieco, ograniczyli ich liczbę, wymyślili także własne i obecnie posługują się nimi do zapisu wyrazów japońskich – głównie rzeczowników, przymiotników, czasowników i liczebników.

Powyżej link do mojego podręcznika omawiającego podstawowe znaki japońskie.

znaki kanji - zeszyt do ćwiczeń

Dokładna liczba znaków Kanji jest trudna do policzenia, można podać ją w przybliżeniu: około 50.000. To nie znaczy jednak, że każdy Japończyk zna wszystkie ideogramy. Nie zna nawet ich połowy! Choć znaków jest dużo, to w ramach edukacji obowiązkowej Japończycy uczą się ich zaledwie około 2000. Dorosły i wykształcony, absolwent uczelni, oczytany i posługujący się piórem Japończyk może opanować w większym bądź mniejszym stopniu kilka tysięcy znaków. W prasie i publikacjach przy trudniejszych znakach można znaleźć informacje wyjaśniające czytanie i znaczenie takiego ideogramu lub złożenia znaków. Zasadniczo jednak wskazane jest posiadanie słownika, ponieważ każdy na co dzień może natrafić na nieznane sobie ideogramy.

Niektóre z ideogramów są łatwe do zapamiętania, ponieważ mają prosty kształt bądź przypominają desygnaty z otoczenia. Oto kilka przykładów takich piktografów.

a       b       c       d     e

Odpowiedzi: a człowiek, b usta, c środek, d góra, e brama

Część ideogramów zbudowana jest z elementów, które mogą wskazywać ogólne znaczenie. Ideogram na „mówić” 言 występuje najczęściej w znakach dotyczących czynności wykonywanej przy użyciu głosu, jak np.:

語  mowa, język,   話 mówić, rozmawiać,   読 czytać,   説 wyjaśniać,   論 dyskutować,   計 liczyć

Największą jednak część Kanji stanowią znaki zbudowane z wielu kresek i / lub oznaczające pojęcia abstrakcyjne. To one sprawiają największe kłopoty podczas nauki, a później korzystania z nich w praktyce. Tych znaków trudno się domyślić, trzeba zapamiętać ich budowę, kolejność pisania kresek, znaczenie i lekcję (czyli sposób odczytania go). Przykłady trudniejszych ideogramów:

a       b       c       d     e

Odpowiedzi: a miłość, b zdziwienie, c nienawiść, d hałas, e maszyna

A oto przykłady ideogramów (złożonych z prostych elementów), które można zrozumieć intuicyjnie:

kobieta  女 + dziecko 子    =  kochać       好

kobieta  女 + stara  古    =  teściowa        姑

pole  田  + siła    力       =  mężczyzna    男

usta  口  + pies    犬         =  szczekać        吠

usta  口  + ziemia  土      =  wymiotować 吐

O tym, w jaki sposób należy się uczyć ideogramów, napiszę w kolejnym wpisie.

Polecam materiały do nauki języka japońskiego dostępne w naszym sklepie: https://wszystkojedno.com.pl/kategoria-produktu/ksiazki-jezyk-japonski/

Zobacz również inne artykuły: