Japońskie gesty – liczby 1-10 metoda pierwsza

Gesty japońskie

Japońskie gesty – liczby 1-10 metoda pierwsza

30.08.2020
Kategoria: Kultura
reklama sklepu

Japońskie gesty liczbowe – informacyjne czyli „na pokaz”

Mowa ciała mówi często więcej niż wypowiedziane słowa. Gesty nie tylko uzupełniają wypowiedź werbalną, ale mogą ja także zastępować. Wyobraźmy sobie, że chcemy przywołać kelnera do stolika lub zwrócić na siebie uwagę znajomego idącego drugą stroną ulicy. Gestów uczymy się od dziecka, zazwyczaj wykonujemy je nieświadomie. Uzmysławiamy sobie to najczęściej wtedy, gdy jesteśmy zagranicą, w krajach odmiennych kulturowo i tam wchodzimy w interakcje z tubylcami. Nie znając języka mamy skłonność posługiwać się gestami, uważając, że są uniwersalne. I często nam się taka komunikacja udaje. Jednak okazuje się, że w niektórych kulturach nasze gesty są niezrozumiałe bądź mają zupełnie inne znaczenie. Gdy jedziemy w podróż warto się ich wcześniej nauczyć, aby nie popełniać niepotrzebnych gaf i nie powodować nieporozumień.

Japońskie gesty oznaczające liczby 1-10 różnią się nieco od naszych. Trzeba uważać zwłaszcza na kilka z nich.

Wyróżnić można zestawy gestów liczebników. Pierwszy to ten, który ma charakter informacyjny. Używa się go niejako „na pokaz”, czyli wtedy, gdy chcemy komuś „pokazać” daną liczbę. Na przykład z daleka pokazujemy w restauracji, ile osób z nami wchodzi. Kelner wtedy szybko może wskazać nam odpowiedni stolik. Drugi sposób to liczenie „dla siebie”, czyli ten, którego używają małe dzieci, gdy liczą na palcach. W tej lekcji nauczymy się, jak należy pokazywać liczby w kontaktach z Japończykami.

1   ichigesty japońskie jeden

2   ni 

3   sangesty japońskie trzy

4   shi

5   go

6   roku

7   shichi

8   hachi

9   kyū gesty japońskie dziewięć

10   jū

Lekcję o liczebnikach znajdziesz tutaj: Lekcja – japońskie liczebniki

Drugi zestaw japońskich gestów liczb -„dla siebie”- znajdziesz w tym wpisie: Japońskie gesty metoda 2

Zobacz również inne artykuły: